Logo icon
Daniels Trukšāns

Daniels Trukšāns

Rīga, Rīgas pilsēta

"Namiņš ripo" ir draugu iniciatīva ar mērķi popularizēt velobraukšanu un sagādāt bērniem veloprieku!