facebook_pixel_id
3,015€ no 3,000€
Laiks beidzies
Neatkarīgam pilsonim - neatkarīgs kino. Jauno režisoru pienesums Latvijas kino ārpus tās simtgades.