Logo icon

BLIND ABC

Kategorija Tehnoloģija, apkaime: Valmiera, Latvia, autors: SMU Blind ABC


SMU “BLIND ABC” PRODUKTS PALĪDZĒS NEREDZĪGIEM BĒRNIEM IEMĀCĪTIES ALFABĒTU UN LASĪT AR PIRKSTU PALĪDZĪBU.

3,505€  līdz šim no   3,050€
3,505€  /   3,050€
0 Sekundes atlikušas

3,505€ (114%)

161 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Marts 04, 2021
balsot970

BLIND ABC IDEJA

Latvijas Republikā ir vairāk nekā 12000 redzes invalīdu, tai skaitā arī bērnu. Bērniem nav tikai redzes problēmas, bet nereti arī garīgās un fiziskās attīstības traucējumi.

Lai palīdzētu neredzīgiem bērniem iemācīties alfabētu un lasīt ar pirkstu, piecu aizrautīgu jauniešu komandai radās, kas vēlas darīt labu, radās ideja par BLIND ABC jeb braila raksta tāfelīti ar skaņas elementiem un "Sajūti, sadzirdi un pasmaidi".

Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz sev, tapēc aicinām atbalstīt BLIND ABC idejas īstenošanos.

Image title

AR KO ĪPAŠS IR MŪSU PRODUKTS?

  • Neredzīgiem bērniem mācoties alfabētu ar BLIND ABC, būs iespēja arī mācīties skaņas konkrētajiem burtiem. Turklāt viņi to varēs darīt pastāvīgi, jo nevajadzēs vienmēr blakus personu, kur mācīs lasīt braila rakstu.

  • Produktu būs vienkārši un ērti lietot, tam būs dažādas skaņas funkcijas katram alfabēta burtam, kas palīdzēs neredzīgiem bērniem vieglāk un ar interesi iemacīties alfabētu.

  • Braila raksta tafelītes uzlādešana iespējam, izmantojot USB kabeli.

Image title

SADARBĪBAS PARTNERI UN RAZOŠANA

Inovatīva braila raksta tāfelīte tiks izstrādāta un ražota RTU Dizaina fabrikas theLAB tīkla reģionālajā filiālē un Valmieras tehnikuma mehatronikas laboratorijā.

Braila raksta tāfelītes produkts taps sadarbībā ar jomas ekspertiem, garantējot tā kvalitāti:

  • Valmieras tehnikums;
  • RTU Dizaina fabrikas theLAB tīkla reģionālo filiāli;
  • Latvijas Neredzīgo bierība.
  • Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs
  • Privātpersonas, kuru ģimenēs aug neredzīgi bērni.

BLIND ABC IDEJAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMAIS ATBALSTS

Projektu bankas finansējums ir nepieciešams, lai uzņēmums varētu pilnveidot produkta attīstību. Tas noteikti dotu iespēju produktu piedāvāt daudz lielākam klientu skaitam, kā arī ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašajām vajadzībām.

Nepieciešamās izejvielas, materiāli, darbarīki un mārketinga elementi, lai saražotu pirmo produkta vienību.

Image title

Produkta izstrādē tiks izmantoti arī privātie pieejamie materiāli un inventārs (nenosakot tiem izmantošanas vērtību):

  • Dators ar programmatūru;
  • Lodāmurs un skrūvgriežu komplekts.

KOMANDA

Image title

Komandu veido pieci atraktīvi un dažādu profesiju jaunieši – mašīnbūves tehniķi JURIS un ALEKSIS, loģistikas speciāliste EVELĪNA, grāmatvedes ELĪZA un ADELE.

BLIND ABC idejas pamatā ir komandas vēlme radīt ko tādu, kas liks pašu acīm mirdzēt un sirdij pukstēt straujāk un dos labumu tai sabiedrības daļai, kurai nepieciešama īpaša vērība un rūpes.

SMU Blind ABC

Par SMU Blind ABC

BRAILA RAKSTA TĀFELĪTES AR SKAŅAS ELEMENTIEM BĒRNIEM.

Uzdod jautājumu