Logo icon

LalitaDasika trešā albuma ieraksts

Kategorija Mūzika un deja, apkaime: Ogre, Ogres pilsēta, autors: Inga Karpiča


MŪZIĶES TREŠĀ ALBUMA IZDOŠANA - FUNDRAISER FOR THIRD SACRED MUSIC ALBUM!

540€  līdz šim no   1,625€
540€  /   1,625€
0 Sekundes atlikušas

540€ (33%)

15 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 1,625€ līdz Aprīlis 24, 2022 un tādēļ netika finansēts
balsot8

Piedalies Ingas Karpičas trešā albuma izdošanā.

PARTICIPATE TO THE FUNDRAISER FOR LALITADASIKA THIRD ALBUM!

*scroll down for information in English

Ingas Karpičas izjustā skaņu pasaule veidojusies un kļuvusi tuva vairāku gadu garumā caur latviešu tautasdziesmām, vēlāk, iepazīstoties ar vēdiskajām zināšanām, tā bagātinājusies arī muzikāli ar Indijas un Latvijas kultūru savīšanos albumā “Zelta trepes”.

Šobrīd Māksliniece ar jauno muzikālo projektu LalitaDasika klausītājiem sola pavērt vēl plašākus skaņu apvāršņus, vēl dziļāk vest meditatīvās mūzikas ceļojumā un ar ļaušanos sakrālās sanskrita valodas skanējuma dziedinošajai iedarbībai, izzināt pašiem sevi, pieskarties vēl vairāk kam netveramākam – patiesam. Tev ir iespēja kļūt par nozīmīgu posmu mākslinieces mūzikas ceļā. Uzzināt vairāk par jauno mūzikas projektu Radio SWH intervijā

Jauns albums – instruments iekšējai harmonijai

Šā gada aprīlī mūziķe sola izdot savu pirmo sanskrita meditatīvās mūzikas albumu, lai ar to mūsu pasaulē vairotu tik ļoti nepieciešamo mieru, harmoniju un mīlestību. LalitaDasika uzsver, ka sanskrita vārdu dziedāšana un klausīšanās ir instruments, kas visvieglāk palīdz nomierināt prātu un atbrīvot sevi no raizēm. Tā ir mūzika, kas sarakstīta dvēselei, tā skan ārpus kultūru un gadsimtu robežām. Ar skanējuma ritmisko maģiskumu un meditatīvo dziļumu, cilvēkam atklājas viņa dvēselē esošais miers, iekšējā labsajūta un piepildījums.

Māksliniece zināma kā tautasdziesmu apdaru veidotāja un dziedātāja un līdztekus latviešu tautasdziesmām, iedvesmojas no senās Indijas kultūras, tās dziedājumiem, kuriem sākusi komponēt arī savas melodijas, tādējādi rodot plašāku redzesloku, kas aptver abas kultūras. LalitaDasika sniedz gan koncertus, gan organizē sadziedāšanas meditācijas. Viņas maigā balss atver dziesmas spēju mierināt un harmonizēt, bet sadziedāšanas pasākumi rada dalībniekos iekšējo spēku, rāmumu, atver iekšēju piepildījumu. Izdevusi divus albumus, kuros apvieno latviešu tautas tradīciju, indiešu mantru spēku un pašas rakstītu mūziku. Inga piedalījusies dažādos muzikālos projektos, kā “KathmanduFusionBand”, Maia & The Marvellous, Gunāra Kalniņa GGChoir, muzicējusi ar grupu “Autobuss Debesīs”, “Rāmi Riti”, sitāras virtuozu Pandit Ajit Singh, Krievijas dziedātāju Sati Kazanovu.

Kāpēc nepieciešams atbalsts?

Reizē ar ieilgušo pandēmiju, tika nogriezta iespēja organizēt koncertus, kas līdz šim ir bijis lielākais ienākumu avots visai jaunradei. Darbs pie jaunā albuma jau ir iesākts, bet nepieciešams finansiāls atbalsts albuma radošā procesa turpināšanai un pabeigšanai. Mūzikas albums tiks publicēts straumēšanas platformās un izdots USB formātā ar 8 jaunām kompozīcijām. Ar katru savu ieguldījumu jūs pasakāt, ka šādas mūzikas tapšana jums ir nozīmīga. Jau iepriekš liels paldies jums par atbalstu!

Atskats uz radīto:

Jaunradīta kompozīcija un videoklips “Vitthala Panduranga” (2022) -sadarbībā ar mūku -producentu KabirDasAnanda

“Shree Vitthala Giridhari Parabrahmane namaha” (2021)

“Kabhi Durge” (2021)

“OM Namo Narayanaya” (2021)

“Spīguļo Saulīt’!” (2019) -radīta sadarbībā ar producentu Ainaru Majoru.

Lūgšana Saulei (2018) -kompozīcija ir mantras un tautasdziesmas simbioze

Albums “Zelta trepes” (2018)

Albums “Dvēseles dziesma” (2014)

Projekta īstenotājs: Inga Karpiča , mūzikas un teksta autors, izdevējs.

PARTICIPATE TO THE FUNDRAISER FOR LALITADASIKA THIRD ALBUM!

Support music that makes the soul and heart to feel good

LalitaDasika is an ethnomusic artist from Latvia. Her path in music, since a very young age, has developed from pop music to folk music - when she released two albums: “Dvēseles dziesma” (2018) and “Zelta Trepes” (2018) - and finally, the path has lead her to devotional music, including mantras, bhajans, prayers and hymns that LalitaDasika found as her inspiration while absorbing herself more and more into the spiritual path lead by Enlightened Master Paramahamsa Vishwananda.

Currently the artist promises to open wider view and bring deeper into the pilgrimage of meditative music while surrendering to the effects of sacred sound of sanscrit language. This music will help to experience better oneself and touch something more wast – honest. You have an opportunity to become an important part of the music project LalitaDasika – “the music that makes one feel better”.

NEW ALBUM – AN INSTRUMENT FOR INNER HARMONY

This April LalitaDasika promises to release the first sanskrit music album which will contribute to the peace, love and harmony for oneself. LalitaDasika emphasizes that singing and also listening to the sanskrit language is powerful instrument what easily calms down the mind and releases from worries. This is a soulful music written beyond the boundaries of culture and centuries. With the sound of rhythm, depths of music waves, the listener is able to re-connect within and discover the peace, inner well-being and fulfillment.

The artist became known as Latvian folkmusic singer- songwriter. Along with the folksongs, LalitaDasika found her inspiration into Indian culture, its prayers, to which she started to compose her own melodies that way finding wider perspective that embraces both cultures. LalitaDasika organizes concerts, singing circles. Her soft voice opens the pacifying and harmonizing ability of the songs and the singing circles brings inner strenght, peacefulness while opening inner fulfillment for the participants. LalitaDasika already has released two albums, joining Latvian folk-tradition, sanskrit language prayers and her own composed music. LalitaDasika has taken part in different music projects such as “KathmanduFusionBand”, Maia & The Marvellous, Gunāra Kalniņa GGChoir, has performed with well known latvian bands such as “Autobuss Debesīs”, “Rāmi Riti”, maestro of sitar Pandit Ajit Singh, Russian singer Sati Kazanova.

WHY THERE IS NEED FOR SUPPORT?

Along with time of pandemy, the opportunity to organize concerts that was main income for all creation for the artist was eliminated. The work on the new music album has been already invested but there is need for fundraising to continue and succeed with album release. The music album will be published in many streaming platforms and released in USB album format with 8 new compositions. With each of your contribution you acknowledge that such music is important for you. Thank you in advance for your support!

CREATIONS TILL NOW:

“Vitthala Panduranga” (2022) – producer – monk KabirDasAnanda

“Shree Vitthala Giridhari Parabrahmane namaha” (2021)

“Kabhi Durge” (2021) - vocal edit of Jupi/ter – 202, ft. Shankara

“OM Namo Narayanaya” (2021) – producer – monk JagatpatiDas

“Spīguļo Saulīt’!” (2019) – producer Ainars Majors

Lūgšana Saulei (2018) – Prayer to the Sun

Albums “Zelta trepes” (2018) – Second Latvian folk music album

Albums “Dvēseles dziesma” (2014) – First Latvian folk music album

Creator of the fundraising project: LalitaDasika, music and text author and publisher

Inga Karpiča

Par Inga Karpiča

Mūzikas simbioze caur latvju dainām un sanskrita lūgšanām

Uzdod jautājumu