facebook_pixel_id
699€ no 4,300€
Laiks beidzies
Izveidot Ķegumā Labdarības veikalu PŪNE, kas daļu no ienākumiem novirzīs sociāli mazaizsargāto grupu atbalstam Ķeguma un Lielvārdes novados.