Logo icon

Latvijas pēdējie mohikāņi: Latgale

Kategorija Literatūra, apkaime: Riga, Latvia, autors: Elīna Kursīte


Grāmata “Latvijas pēdējie mohikāņi: Latgale” ir iecerēts kā turpinājums 2016.gadā izdotajai grāmatai "Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi"

7,766€  līdz šim no   7,000€
7,766€  /   7,000€
0 Sekundes atlikušas

7,766€ (110%)

233 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Jūnijs 28, 2018
balsot0
  1. Materiālu iegāde un tipogrāfijas pakalpojumi 6620,06 eiro
  2. Tulkošana (no latviešu uz angļu val.) 385 eiro
  3. Izdevuma maketa izstrāde un vāka noformējums 350 eiro
  4. Redaktūra (latviešu valoda) 330 eiro
  5. Korektūra (latviešu un angļu valoda) 440 eiro
  6. Pasta izmaksas 360 eiro
Elīna Kursīte

Par Elīna Kursīte

Bildēju pa labi un pa kreisi. Vēlams, laukos.

Uzdod jautājumu