Logo icon

Ucināmie panti mazulīšiem

Kategorija Literatūra, apkaime: Riga, Rīgas pilsēta, autors: Inga Beitina


Biedrība bērniem "DROŠI un KOŠI" izdos ucināmos pantus pašiem mazākajiem (1-3 gadi) grāmatiņā "Te pelīte miltus mala".

1,511€  līdz šim no   1,500€
1,511€  /   1,500€
0 Sekundes atlikušas

1,511€ (100%)

54 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Aprīlis 05, 2016
balsot0
  • Ziedojot 5 EUR vai vairāk

Sirsnīgs paldies! Izsūtīsim personīgu uzaicinājumu uz grāmatu atvēršanas svētkiem.

Paredzētais piegādes laiks 2016.gada augusts

  • Ziedojot 10 EUR un vairāk

Saņemsi vienu no Ucināmajiem pantiem dāvanā un personīgu uzaicinājumu uz grāmatu atvēršanas svētkiem.

Paredzētais piegādes laiks 2016. gada augusts

  • Ziedojot 20 EUR un vairāk

Saņemsi divus no Ucināmajiem pantiem dāvanā un personīgu ielūgumu uz grāmatas atvēršanas svētkiem

Paredzētais piegādes laiks 2016.gada augusts

  • Ziedojot 30 EUR un vairāk

Saņemsi visu piecu Ucināmo pantu komplektu, ielūgumu uz grāmatas atvēršanas svētkiem un uzaicinājumu uz tējas pēcpusdienu kopā ar grāmatas veidotājiem un folkloras pētnieci Unu ar viņas meitu Austriņu

Paredzētais piegādes laiks 2016.gada novembris